Спільна аграрна політика ЄС (САП ЄС) і завдання України

Починаючи із 24 лютого 2022 року євроінтеграційні процеси в Україні набули нового рівня актуальності та інтенсивності. Зрештою це вилилося у надання Україні статусу кандидата у члени Європейського Союзу 23 червня 2022 року. Тож відтепер Україна має приділити особливу увагу оперативному наближенню всіх аспектів політики та законодавства політикам, нормам та правилам ЄС. 

Аналітичний центр ГС АСУ підготував доповідь "Спільна аграрна політика ЄС і завдання України в контексті євроінтеграції (план наближення політик і гармонізації законодавства), з ким можна ознайомитися тут.


Прикріплені файли та додаткові матеріали

Спільна аграрна політика ЄС і завдання України в контексті євроінтеграції (план наближення політик і гармонізації законодавства)

Провідну роль у цьому процесі грає аграрна політика України і національне законодавство, яким регулюється сільськогосподарська діяльність та виробництво продуктів харчування. З одного боку це обумовлено тим, що аграрний сектор є провідною галуззю національної економіки України, забезпечує левову частку експортних надходжень та відіграє помітну роль в забезпеченні продовольчої безпеки інших країн світу. З іншого боку, спільна аграрна політика (САП) завжди відігравала ключову роль в формуванні спільного внутрішнього ринку країн ЄС. Свого часу вона була визначена на рівні базового договору про утворення ЄС і сьогодні лишається одним із стовпів, на якому тримається європейський ринок.

Успіх євроінтеграції і набуття Україною членства в ЄС залежить від того, наскільки швидко і якісно будуть гармонізовані аграрні політики України та ЄС, приведене у відповідність законодавство, сформоване на реалізацію таких політик.

Оновлена спільна аграрна політика ЄС надає простір дій для країн-членів і Україна вже сьогодні має формувати національну аграрну політику, притримуючись рамок САП та максимально до них наближуючись. 

У доданому файлі міститься аналітичний звіт, де надається інформація про зміст документів, якими регулюється САП, проводяться паралелі між законодавчо-нормативним підґрунтям формування стратегій та політик розвитку аграрного сектору України та ЄС, зафіксовані спільні риси та відмінності аграрної політики України та САП ЄС.


  • Старікова Лариса Валеріївна
  • 10 лютого 2023 р.
  • 0