Співпраця з проектом AgriTrade Ukraine (Німеччина) щодо розвитку системи ринкового контролю в Україні

25 січня відбулась вже друга зустріч координаторів проекту з Андре Пілінгом - керівником проекту Агроторгівля України, який підтримується Федеральним міністерством продовольства та сільського господарства Німеччини. Йшлося про становлення систем ринкового контролю за безпечністю харчової продукції в Україні.

Розвиток систем ринкового контролю, де виробники харчових продуктів добровільно беруть на себе зобов'язання із дотримання вимог чинного законодавства та кращих практик на захист споживача, є кардинальним шляхом боротьби з корупцією. Саме це передбачають міжнародні угоди, які Україна уклала з Світовою організацією торгівлі та Європейським співтовариством. Однак досвід, у тому числі отриманий при реалізації проекту, свідчить, що відповідного розуміння в Україні поки що немає як серед широких кіл бізнесу та громадськості, так і в органах влади.

На подолання цього прикрого факту проект Агроторгівля здійснив аналіз прогалин української національної інфраструктури якості в галузях сільського господарства та виробництва продуктів харчування. Дослідження показує чому експорт українських харчових продуктів лишається обмеженим попри всі природні переваги нашої країни. Результати аналізу також допомогли нам агрументувати свою позицію щодо нової редакції закону про державний контроль при веденні діалогу з органами влади в рамках відзначення Всесвітнього дня боротьби з корупцією.

Розвиток позбавлених корупції систем якості в Україні поки що неможливий без міжнародної допомоги. Адже національна політика щодо якості харчової продукції відсутня, як і власне аграрна політика. Наш діалог з посадовцями Мінагро та ДПСС свідчить про те, що вони не відносять це питання до своєї компетенції і делегують його вирішення бізнесу. Бізнес же, в свою чергу, не готовий підтримувати розвиток систем якості в Україні через брак коштів, а також через те, що вважає, що саме держава має вирішувати цю проблему.

  • Старікова Лариса Валеріївна
  • 2 лютого 2021 р.
  • 0