Урядова конференція з оцінки виконання Угоди про асоціацію України з ЄС у 2015-2020 роках виявила проблеми у сфері безпечності харчових продуктів

На урядовій конференції з підведення підсумків 6 років імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС було зазначено, що в аграрній та харчовій сфері гармонізовано 4 161 стандартів, загальний рівень гармонізації галузевого законодавства становить 60%, а основне досягнення – це виконання бізнесом вимог у сфері запровадження процедур, заснованих на принципах НАССР. Таке повідомлення викликало стурбованість серед фахівців проекту, оскільки не враховує реалії, які сприяють розквіту корупції.

Річ в тім, що стандарти не є частиною законодавчо-нормативного поля. На виконання закону «Про стандартизацію» слово стандарт ще два роки тому було системно видалено з чинного законодавства України і цей процес охопив більше, ніж 100 галузевих законів в аграрній та харчовій сфері. В ЄС, як і в інших країнах світу, на рівні законодавства фіксуються лише ключові параметри безпечності продуктів харчування. Все інше є сферою застосування кращих практик, настанов, guidelines тощо, які є недержавними нормативними документами. Дотримання цих документів є бажаним, але добровільним.  Про це сказано безпосередньо в тексті принаймні двох ключових регламентів 852/2004, 853/2004, які стосуються виробництва харчової продукції. І саме ця сфера – недержавного регулювання, спрямованого на забезпечення безпечності та належної якості продуктів харчування, в Україні лишається повністю неусвідомленою та нерозвиненою. Більше того, питання про розвиток такої системи навіть не стоїть на порядку денному євроінтеграції взагалі, хоча фахівці проекту регулярно піднімають це питання. 

Зазначена конференція зайвий раз продемонструвала відсутність розуміння сучасних механізмів забезпечення безпечності продуктів харчування з боку органів державної влади. В той час, як воно є ключовим з точки зору розвитку експорту, завоювання світових ринків українським виробником готових харчових продуктів, розвитку національного виробництва з доданою вартістю.

Суть питання можна продемонструвати на прикладі НАССР, про успіхи у запровадженні якого йшлося на конференції. Норми законодавства ЄС передбачають лише обов’язок із запровадження 7 основних принципів НАССР і відсилають бізнес до кращих практик в питаннях обрання шляхів реалізації цих принципів. В Україні текст закону «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» повністю гармонізований з європейськими вимогами у тому сенсі, що в ньому в статті 21 також наведені 7 базових принципів НАССР. Однак на цьому гармонізація української і європейської ситуації і закінчується. В той час, як в регламентах ЄС підкреслюється добровільність застосування кращих практик бізнесом, в Україні вже накопичилась потужна підзаконна база щодо запровадження НАССР і вона продовжує розвиватися та розширюватися.

Цей процес є виключно негативним. Адже нормативним актом неможливо передбачити всі особливості, які виникають на практиці, низку вимог у певних випадках (наприклад пов’язаних з перебудовою приміщень) неможливо виконати взагалі. Такий стан речей, з одного боку, штовхає бізнес на формальне виконання вимог НАССР, що не дозволяє досягти мети, з якою запроваджується регулювання. З іншого боку, стимулюється розквіт корупції при державних перевірках, що також послаблює позиції України в очах міжнародної спільноти та потенційних споживачів.

Питання розвитку адекватної національної системи забезпечення безпечності продуктів харчування піднямалося фахівцями проекту як під час зустрічі з віце-прем‘єр міністром Ольгою Стефанишиною, так і під час підготовки до урядової конференції. Однак належного реагування на цю гостру проблему, пов’язану з реалізацією ПВЗВТ, до сих пір не отримано.

З метою привертання уваги до проблеми зростання потенціалу корупції за рахунок відсутності належної гармонізації законодавчо-нормативної бази у сфері безпечності продуктів харчування фахівцями проекту підготовлений і представлений на розгляд УС ПГС проект листа до Віце-прем'єр-міністра з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної . 


  • Старікова Лариса Валеріївна
  • 24 червня 2021 р.
  • 0