Перехід до контролю за умов ринку не така проста справа...

23 серпня відбулися громадські слухання, присвячені озвученню основних питань діяльності Держпродспоживслужби, які турбують професійні громадські об’єднання, і баченню громадськістю своєї участі та ролі в діяльності Держпродспоживслужби. В заході прийняли активну участь ГО "Продовольча безпека України" і Аналітичний центр Аграрного союзу.

Прикріплені файли та додаткові матеріали

Протокол громадських консультацій на тему "Про питання діяльності Держсподивслужби" Презентація щодо нормативного підгрунтя діяльності Держпродспоживслужби на сучасному етапі і баченню громадськістю своєї участі та ролі в налагодження системи ринкового контролю

Основні тези доповіді  

(ГО "Продовольча безпека держави", Аналітичний центр Аграрного союзу України, РГ3 Платформи громадянського суспільства):
 

Мораторій на перевірки, який існує вже 3 роки поспіль, є індикатором негараздів в системі державного контролю за безпечністю і якістю продукції. Без кардинального реформування системи державного контролю і її трансформації в систему ринкового контролю мораторій подоланим бути не може.

Роль і місце держави в національній системі контролю за безпечністю і якістю продукції обмежується формуванням політики забезпечення безпечності і якості продукції, захисту споживача. Інструментом формування і реалізації такої політики є законодавчо-нормативна база (закон, постанова Кабінету Міністрів України, накази профільних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади). Безпосередніми перевірками підприємств держава у сучасному світі займатися не повинна. Орієнтиром щодо меж законодавчо-нормативного поля, яке має формувати держава, слугують директиви ЄС.

Роль галузевих організацій полягає у забезпеченні подальшого розвитку національної законодавчо-нормативної бази на рівні галузевих стандартів, кодексів усталеної практики, інших нормативів, які на відміну від державних законодавчо-нормативних актів є необов‘язковими для виконання, однак забезпечують довіру до продукції відповідних виробників в очах суспільства і споживача. Сьогодні з боку держави в України спостерігається "перевищення повноважень", зокрема, в питаннях затвердження галузевих стандартів наказами міністерств та інших органів влади. З іншого боку, галузеві асоціації не можуть виконати відповідні функції, у тому числі через неосвіченість виробника і брак необхідних для виконання таких функцій ресурсів. Галузеві асоціації разом із організаціями із захисту споживача окрім формування стандартів мають розробляти процедури контролю за безпечністю і якістю продукції та застосовувати їх на практиці.

До відома: АЦ АСУ розробив відповідну концепцію дерегуляції і розвитку громадського контролю ще в 2014 році.

Угода про асоціацію Україна-ЄС слугує і основою, і дороговказом для реформування системи державного контролю в національну систему ринкового контролю:

Стаття 6. Діалог і співробітництво з питань внутрішніх реформ. Сторони співробітничають з метою забезпечення того, щоб їхня внутрішня політика ґрунтувалася на спільних для Сторін принципах, зокрема таких, як стабільність і дієвість демократичних інституцій, верховенство права…

Глава 20. Захист прав споживачів
Стаття 415. Сторони співробітничають з метою забезпечення високого рівня захисту прав споживачів та досягнення сумісності між їхніми системами захисту прав споживачів.
Стаття 416. З метою досягнення зазначених цілей таке співробітництво, зокрема, включає: a) сприяння обміну інформацією щодо систем захисту прав споживачів; b) застосування експертизи щодо правового та технічного потенціалу у цій сфері з метою впровадження відповідних систем законодавства та ринкового нагляду; c) удосконалення інформації, що надається споживачам; d) навчання представників органів влади та інших представників інтересів споживачів; e) заохочення розвитку незалежних асоціацій споживачів та контактів між представниками споживачів.
ДОДАТОК ХХХІХ ДО ГЛАВИ 20 «ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» РОЗДІЛУ V «ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО»
Україна зобов’язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступні встановлені терміни: Безпека продукції: Директива Європейського Парламенту та Ради від 3.12.2001 про загальну безпеку продукції (№ 2001/95/ЄС). Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Глава 17. Сільське господарство та розвиток сільських територій.
Стаття 403. Сторони співробітничають з метою сприяння розвитку сільського господарства та сільських територій, зокрема шляхом поступового зближення політик та законодавства.
Стаття 404. Співробітництво між Сторонами у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій охоплює, inter alia, такі сфери: … j) заохочення політики якості сільськогосподарської продукції у сферах стандартів продукції, вимог щодо виробництва (НАССР) та схем якості.

Держспоживслужба є центральним органом виконавчої влади, відповідальним за реалізацію державної політики у сфері забезпечення безпечності і якості продукції та захисту споживача. Відповідальними  за формування такої політики є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство аграрної політики і продовольства України, Міністерство охорони здоров‘я України. Наразі національних документів щодо політики забезпечення безпечності і якості продукції та захисту споживача, сформованих цими органів влади, не існує. Тож Держспоживслужба нині позбавлена політичних дороговказів і змушена діяти на свій страх і ризик. Взірець того, до чого призводить відсутність політичних дороговказів можна подивитися тут.

Функції Держспоживслужби як органа, що реалізує державну політику у сфері забезпечення безпечності і якості продукції та захисту споживача мають полягати, перш за все, у гармонізації законодавчо-нормативної бази України із множиною профільних директив ЄС. Однак набагато простіше було б забезпечити на законодавчо-нормативному рівні пряме використання директив ЄС, як це має місце у сфері бухобліку, де статтею 12-1 базового закону дозволене використання міжнародних стандартів підприємствами України.

Згідно статті 17 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" у разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають функції з надання адміністративних послуг фізичним і юридичним особам, центральний орган виконавчої влади утворюється як служба. У разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають контрольно-наглядові функції за дотриманням державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними та фізичними особами актів законодавства, центральний орган виконавчої влади утворюється як інспекція. Тож функції Держспоживслужби полягають, перш за все, не у забезпеченні здійснення державного контролю, а в наданні адміністративних послуг в руслі реалізації політики забезпечення безпечності і якості продукції та захисту споживача (якої немає).

Пропозиції громадськості

З огляду на ситуацію, яка складається, громадськість пропонує Держспоживслужбі зосередитись на наданні адміністративних послуг (у тісній співпраці з галузевими асоціаціями):

- у сфері поширення інформації про положення Угоди про асоціацію Україна-ЄС, хід процесу гармонізації національного законодавства у сфері безпечності і якості продукції та захисту споживача до законодавства ЄС, сучасні системи ринкового контролю,

- з ведення національних реєстрів, пов‘язаних з питаннями забезпечення безпечності і якості продукції та захисту споживача, зокрема, реєстру виробників, які застосовують пестициди та інші речовини які негативно впливають на довкілля та здоров‘я споживача. 

Вже сьогодні за умови відсутності профільної державної політики Держспоживслужба може:

- налагодити дієву співпрацю з громадськістю з виконання Угоди про асоціацію, зокрема у формі консультацій з громадськістю при формуванні законодавчо-нормативної бази (не по факту, як це має місце зараз);

- вести консультації з громадськістю при інституційних та структурних змінах в Держспоживслужбі;

- взяти участь у формування національної системи ринкового нагляду,

- забезпечити реформування відомчої нормативної бази у відповідності до вимог Угоди про асоціацію;

- забезпечити участь представників громадськості у заходах Держспоживслужби, зокрема, при складанні плану перевірок та участь в проведенні перевірок;

- відіграти провідну роль в поширенні інформації та проведенні освітніх заходів поводження з небезпечними речовинами, запровадження системи НАССР та в інших напрямах;

- у співпраці з громадськістю визначити конфігурацію системи національних реєстрів у сфері безпечності і якості продукції та захисту споживача.  

Інформація про слухання на сайті Держспоживслужби

 

 

 


  • Старікова Лариса Валеріївна
  • 27 серпня 2017 р.
  • 0

Новини