Опрацьовано концепцію кластеру Safety-Cluster-Ukraine (FSCU)

Проведення тренінгів формату Т2В, виконання сертифікаційних завдань представниками бізнесу показало, що ступінь довіри бізнесу до влади лишається вкрай низьким. Підприємства аграрної та харчової галузі не готові оприлюднювати інформацію про свою підготовку до державних перевірок. Адже перевірці підлягає великий масив норм законодавства, їх реалізація вимагає коштів та інвестицій, які бізнес - особливо малий, фермерські господарства - як правило, не має. Тому оприлюднення іна Деклараційному порталі, як планувалося, інформації про часткове виконання вимог законодавства означало б те, що інша частина вимог підприємством не виконана. Це привернуло б увагу перевіряючих до невиконаниїх норм і стало б додатковим важелем для підвищення корупційного тиску на підприємство.

Прикріплені файли та додаткові матеріали

Концепція кластеру доброчесних виробників аграрної та харчової продукції Food-Safety-Cluster-Ukraine (FSCU)

У звязку з цим, за наявних умов господарювання і контролю з боку держави, розраховувати на те, що бізнес захоче розміщувати інформацію про ступінь своєї підготовки до перевірок, навряд чи можливо. Відтак, ідея створення Деклараційного порталу - комунікаційного майданчика для обміну досвідом між підприємствами та спілкування з органами влади - не витримала перевірки реаліями життя.

Натомість проблема формування спільноти однодумців - доброчесних виробників аграрної та харчової продукції,  поширення інформації про таких виробників лишається вкрай актуальною. Тож для вирішення цієї проблеми було вирішено скоритатися тими самими підходами, якими користуються виробники харчових продуктів для того, щоб повідомити суспільство і споживача про свою доброчесність. 

Під час проведення освітініх заходів всіх типів (Т2Т, Т2В, SS2В) учасникам надавалася інформація про сучасні механізми боротьби з корупцією, про шляхи забезпечення безпечності і якості продуктів харчування. Наголошувалося, що саме недержавні системи стандартизації та сертифікації здатні вирішити два ключових питання проекту: боротьба з корупцією і безпечність продуктів харчування. Адже за рахунок добровільної участі виробників системи гарантування безпечності і якості продукції повністю позбавлені корупції, а незалежна перевірка відповідності діяльності виробника вимогам належних практик надає гарантії споживачу не тільки у тому, що бізнес виконав вимоги чинного законодавства, а ще й у тому, що він взяв на себе підвищені зобов'язання.

З огляду на зазначене вище, доброчесних виробників аграрної сировини і харчових продуктів запропоновано об'єднати у кластер, який є ефективним форматом взаємодії та комунікації для напрацювання рішень щодо надання гарантій споживачам стосовно продуктів харчування.

Окрім  виробників аграрної та харчової продукції до такого кластеру запрошуються й інші категорії учасників - ліцензовані та сертифіковані тренери, консультанти, аудитори, торгово-промислові палати та бізнес-асоціації, вищі навчальні заклади та науково-дослідні установи, представники оптової та роздрібної торгівлі, які опікуються питаннями безпечності харчової продукції і є надійними партнерами виробника в ланцюгу від лану до столу. Особливістю кластеру також є те, що до участі в цьому запрошуються міжнародні системи сертифікації і фінансові інституції, які здатні надати ресурси для прискореного розвитку підприємств, спрямованого на забезпечення безпечності і якості продуктів харчування.

Ідея створення кластеру, який би об'єднав доброчесний бізнес (Кластер "Файний продукт.UA"), в ГО "Аналітичний центр АСУ" виникла ще на початку 2018 року. Планувалося, що роль організацій стандартизації та сертифікації візьмуть на себе галузеві бізнес-асоціації та торгово-промислові палати, а ресурси на розвиток такої системи в Україні надасть вітчизняний бізнес. Саме з цією концепцією тренери знайомили учасників освітніх заходів проекту. Бізнес виявив неабияку зацікавленість у розвитку систем незалежної сертифікації в Україні - особливо яскраво це виявилося під час засідання Комітету підприємців харчової та переробної промисловості Донецької ТПП. Однак активність галузевих асоціацій, які мали б стати ключовими гравцями, двигунами цієї справи, лишилась низькою, а ресурси бізнесу - недостатніми для активізації розвитку цього напряму. Тож виникла потреба у зміні не тільки концепції, але й назви кластеру. 

Концепція кластеру доброчесних виробників аграрної та харчової продукції Food-Safety-Cluster-Ukraine (FSCU) додається. Це варіант, який пропонується до обговорення, приймаються коментарі, зауваження та пропозиції.  Впевнені, що всі ми разом зможемо напрацювати концепцію кластеру - позиційний документ для формування та подальшого розвитку спільноти відповідальних українських виробників, яких чекають партнери та споживачі на провідних ринках світу.

  • Старікова Лариса Валеріївна
  • 15 травня 2021 р.
  • 0