Проект "Агросільрозвиток" USAID

Зміцнення спроможності галузевих асоціацій до аналізу політики дерегуляції і розвитку саморегулювання у сфері безпечності і якості аграрної продукції  

Top issues: 
Конституційні принципи галузевого саморегулювання + Євроінтеграційні зобов'язання (стаття 88,  стаття 94)
Концепція розвитку галузевих асоціацій на засадах саморегулювання
Меморандум про визнання цінностей і принципів галузевого саморегулювання, засади і порядок реалізації "Концепція розвитку галузевих асоціацій на засадах саморегулювання" 


Milestones проекту: 


Мета проекту:

Визначення засадничих принципів галузевого саморегулювання та кола функцій саморегулівних організацій, спрямованих на забезпечення безпечності та якості аграрної продукції, у тому числі з точки зору розвитку національної системи технічного регулювання, гармонізації галузевих стандартів та підвищення конкурентоздатності українського сільгоспвиробника на внутрішніх і міжнародних ринках, на основі аналізу політики дерегуляції в 6 підгалузях аграрного сектору.

Завдання проекту

1) Розробка системи заходів і дій щодо зміцнення спроможності галузевих асоціацій аналізувати політику дерегуляції з точки зору її відповідності світовій практиці технічного регулювання та положенням міжнародних угод, які підписала Україна.

2) Розробка методології для здійснення поглибленого аналізу результатів реалізації політики дерегуляції у наступних 7 підгалузях аграрного сектору:
1 -  виробництво молока та молочних продуктів (Спілка молочних підприємств України);
2 -  виробництво ВРХ, свиней та продуктів переробки (Асоціація тваринників України);
3 -  виробництво кіз та продуктів переробки (Асоціація козівників України);
4 -  здійснення фітосанітарних заходів (Фумігаційна асоціація);
5 -  виробництво плодів та ягід (Товариство садівників, дачників та городників України);
6 -  виробництво грибів (Всеукраїнська асоціація грибовиробників)
7 -  виробництво цукру (Технічний комітет стандартизації № 56 "Цукор та крохмало-патокові продукти")

3) Опрацювання і публічне обговорення проекту документу "Концепція розвитку галузевих асоціацій на засадах саморегулювання".

4) Впровадження низки пілотних заходівщодо розробки корпоративних документів, необхідність яких випливає з аналізу політики дерегуляції, кожною з 6 галузевих асоціацій.

5) Створення комунікативного простору для спілкування з питань розвитку галузевого саморегулювання.

6) Підписання Меморандуму про визнання спільних цінностей, дотримання етичних принципів та реалізацію положень документу "Концепція розвитку галузевих асоціацій на засадах саморегулювання".

7) Проведення низки освітніх заходів щодо розвитку галузевого саморегулювання для визначених цільових аудиторій.
 
Діяльність на виконання проекту:

1. Аналіз світового досвіду, перш за все країн ЄС та США, щодо:
• технічного регулювання, санітарного і фіто санітарного захисту, управління ризиками;
• галузевого самоврядування;
• положень міжнародних угод, підписаних Україною в сфері фітосанітарії, виробництва продукції тваринництва (ВРХ, свині, кози), молока і молочної продукції, грибів, цукру, плодів та ягід.

2. Розробка інструментарію для аналізу аграрної політики:
• написання і поширення посібника "Як аналізувати політику дерегуляції";
• проведення навчання серед керівників і фахівців галузевих асоціацій щодо інструментарію аналізу політики дерегуляції.

3. Аналіз політики дерегуляції і визначення кола питань, які можуть стати предметом саморегулювання в сфері фітосанітарії, виробництва продукції тваринництва (ВРХ, свині, кози), молока і молочної продукції,цукру, грибів,плодів та ягід.

4. Унормування діяльності саморегулівних організацій:
• дослідження нормативно-правового поля в сфері галузевого саморегулювання в Україні;
•  опрацювання та подання до органів; державної влади законодавчо-нормативних пропозицій щодо розвитку галузевого самоврядування.

5. Формування внутрішніх стандартів:
• розробка методичних рекомендацій щодо створення внутрішніх стандартів саморегулівних організацій;
• створення низки галузевих стандартів і процедур контролю в сфері фітосанітарії, виробництва продукції тваринництва (ВРХ, свині, кози), молока і молочної продукції, грибів,плодів та ягід, цукру;
• дослідження можливості приєднання українських галузевих асоціацій до міжнародних спеціалізованих асоціацій і використання їхніх стандартів.

6. Опрацювання фінансово-економічного і організаційного механізму галузевого самоврядування:
• аналіз політики фінансово-економічного забезпечення галузевого саморегулювання та світового досвіду фінансово-економічного та організаційного забезпечення галузевого самоврядування;
• розробка пропозицій щодо фінансово-економічного і організаційного забезпечення галузевого самоврядування, подання відповідних проектів законодавчо-нормативних актів.

7. Розробка документу "Концепція розвитку галузевих асоціацій на засадах саморегулювання" і підписання меморандуму про його визнання і дотримання галузевими асоціаціями.

8. Формування комунікативного простору розвитку галузевого самоврядування в Україні.

9. Проведення освітніх заходів з основ галузевого саморегулювання:

• для представників галузей, які беруть участь в реалізації проекту;
• для керівників громадських організацій –
• членів Громадських рад при Міністерстві аграрної політики та продовольства України, Держспоживслужби, Держгеокадастру;
• для посадовців органів державної влади в областях.

5. Етапи реалізації проекту

Етап 1. Підготовчий

На підготовчому етапі планується:
• розпочати дослідження світового досвіду галузевого саморегулювання;
• розробити інструментарій для аналізу політики дерегуляції в аграрному секторі, створити посібник "Як аналізувати політику дерегуляції";
• розпочати аналіз політики дерегуляції у сфері фітосанітарії, виробництва ВХР, свиней, кіз, молока і молочної продукції, грибів, цукру, плодів та ягід;
• розпочати роботу щодо законодавчо-нормативного врегулювання діяльності саморегулівних організацій;
• розпочати розробку внутрішніх стандартів саморегулівних асоціацій і процедур контролю за їх дотриманням;
• розпочати розробку фінансово-економічних і організаційних механізмів підтримки галузевого саморегулювання;
• визначити структуру документу "Концепція розвитку галузевих асоціацій на засадах саморегулювання";
• визначити конфігурацію комунікаційного простору галузевого саморегулювання і написати інструкцію для галузевих асоціацій щодо використання комунікативного простору.

Етап 2. Розробкадокументу "Концепція розвитку галузевих асоціацій на засадах саморегулювання".

На цьому етапі планується:

• завершити дослідження світового досвіду галузевого саморегулювання;
• завершити аналіз політики дерегуляції у сфері фітосанітарії, виробництва продукції тваринництва (ВРХ, свині, кози), молока і молочної продукції, грибів,плодів та ягід, цукру;
• завершити роботу із законодавчо-нормативного врегулювання діяльності саморегулівних організацій;
• завершити розробку внутрішніх стандартів саморегулівних асоціацій і процедур контролю за їх дотриманням;
• завершити розробку фінансово-економічних і організаційних механізмів підтримки галузевого саморегулювання;
• створити проект документу "Концепція розвитку галузевих асоціацій на засадах саморегулювання" і винести його на обговорення в галузях, які беруть участь в реалізації проекту.

Етап 3. Публічні заходи

• встановлення діалогу з групою реформування Спільної аграрної політики ЄС;
• подання пропозицій до органів державної влади щодо нормативно-правового забезпечення галузевого самоврядування і його фінансово-економічного і організаційного забезпечення;
• дослідження можливості приєднання галузевих асоціацій – учасників проекту до міжнародних спеціалізованих асоціацій;
• формування остаточної версії документу "Концепція розвитку галузевих асоціацій на засадах саморегулювання";
• проведення тренінгів з основ галузевого саморегулювання для підприємств - членів галузевих асоціацій, які беруть участь у проекті, галузевих асоціацій – членів Громадських рад при Міністерстві аграрної політики і продовольства України, Держспоживслужбі, Держгеокадастрі;
• проведення селекторної наради для керівників департаментів агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій.

Що дасть виконання проекту?

представники принаймні 35-50 галузевих асоціацій аграрного сектору, членів громадських рад при Міністерстві аграрної політики і продовольства України(Мінагрополітики, , Держспоживслужбі, Держгеокадастрі, які пройдуть навчання щодо базових засад галузевого самоврядування і отримають запрошення приєднатися до Меморандуму про визнання спільних цінностей, дотримання етичних принципів та реалізацію положень "Концепції розвитку галузевих асоціацій на засадах саморегулювання";

підприємства – члени принаймні 7 галузей (приблизно 10 підприємств х 7 галузей = 70 підприємств), які отримують можливість вирішити нагальні проблеми щодо підтвердження безпечності та якості продукції в ході пілотних дій з формування самоврядних стандартів та відповідних процедур підтвердження відповідності;

численні виробники аграрної продукції різних категорій, які в майбутньому зможуть знизити витрати на підтвердження безпечності і якості своєї продукції;

споживачі в Україні і за кордоном, які зможуть набути більшої впевненості у високих стандартах продукції українського виробника;

громадянське суспільство України, яке за рахунок розвитку прозорих, об‘єктивних, контрольованих громадськістю процедур контролю за безпечністю і якістю продукції зможе суттєво знизити корупційний потенціал державного контролю, посадовців і органів державної влади.

В документі "Концепція розвитку галузевих асоціацій на засадах саморегулювання" буде системно викладена практична інформація щодо розвитку саморегулювання в аграрному секторі і підкріплена пропозиціями щодо її законодавчо-нормативного врегулювання. Цей документ стане основою для аналізу політики дерегуляції серед широкого загалу галузевих асоціацій і розвитку саморегулівного потенціалу таких організацій.

Посібник "Як аналізувати політику дерегуляції" cприятиме зміцненню спроможності галузевих асоціацій аналізувати політику дерегуляції з точки зору її відповідності світовій практиці технічного регулювання та положенням міжнародних угод, які підписала Україна, він надасть "систему координат", у відповідності до якої галузеві асоціації зможуть фахово, якісно і детально аналізувати політику дерегуляції і відповідність такої політики дерегуляції нормам міжнародних договорів, які підписала Україна.

Розробка низки пілотних галузевих саморегулівних документів дозволить оперативно випробувати на практиці основні принципи, викладені в засадничому документі "Концепція розвитку галузевих асоціацій на засадах саморегулювання".

Залучення широкого загалу профільних фахівців і асоціацій до участі у проекті дозволить суттєво пришвидшити становлення системи ринкового нагляду в Україні та започаткувати стійкий розвиток саморегулювання в аграрному секторі.

Створення комунікативного простору, публікація на його ресурсах документу "Концепція розвитку галузевих асоціацій на засадах саморегулювання", низка навчально-освітніх заходів дозволить ознайомити широкі кола посадовців та громадськості із змістом політики дерегуляції та засадничими принципами галузевого саморегулювання, з основами сучасного технічного регулювання, забезпечення безпечності та якості продукції харчування. 

Ініціювання створення робочих груп з розвитку галузевого саморегулювання в рамках громадських рад при Міністерстві аграрної політики і продовольства України, Держспоживслужбі, Держгеокадастрі сприятиме налагодженню конструктивного діалогу між органами державної влади та галузевими асоціаціями у справі розвитку галузевого самоврядування на основі передачі низки функцій від органів державної влади до самоврядних галузевий асоціацій аграрного сектору.

Меморандум про визнання спільних цінностей, дотримання етичних принципів та реалізацію положень документу "Концепція розвитку галузевих асоціацій на засадах саморегулювання" між галузевими асоціаціями, керівники і фахівці яких є учасниками реалізації проекту, стане запорукою стійкого розвитку галузевого самоврядування в аграрному секторі економіки України.

Освітні заходи щодо засадничих принципів саморегулювання, проведені для широкого загалу галузевих асоціацій з наступним запрошенням їх приєднатися до Меморандуму про визнання спільних цінностей, дотримання етичних принципів та реалізацію положень "Концепція розвитку галузевих асоціацій на засадах саморегулювання" сприятиме успіху політики дерегуляції, яка є ключовою ланкою політики реформ.


Звітування: 


 

  • Старікова Лариса Валеріївна
  • 21 листопада 2017 р.
  • 0