Робоча група з питань адаптації міжнародного досвіду в аграрній сфері

Мета робочої групи:

Сприяння у формуванні та реалізації євроінтеграційної політики України в аграрній сфері на основі адаптації провідного європейського та міжнародного досвіду для забезпечення продовольчої безпеки держави та прориву вітчизняної аграрної продукції на зовнішніх ринках.
Робоча група з питань адаптації міжнародного досвіду в аграрній сфері створена на реалізацію мети діяльності АЦ АСУ щодо імплементації загальнодержавних, регіональних та міжнародних програм, які спрямовані на виконання зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та запровадження європейських принципів управління аграрним сектором, гармонізацію та уніфікацію національних стандартів якості та безпечності агропродовольчої продукції з європейськими та міжнародними нормами.
Робоча група відкрита для приєднання підприємств, організацій та окремих фахівців, які зацікавлені в запровадженні міжнародного досвіду в аграрному секторі України.

      

 

      Координатор:

      Сергій ЩЕРБИНА

      +38 050 997 67 95, svshcherbyna@i.ua 

 


Обгрунтування:

Визначальною особливістю сучасної світової економіки є значний вплив інтеграційних процесів на національні агропродовольчі ринки. Йде уніфікація технічних стандартів щодо якості та безпечності агропродовольчої продукції і внутрішніх споживчих уподобань, які дедалі все більше втрачають зв’язок з національними, релігійними та культурними традиціями.

Вітчизняний аграропродовольчий комплекс також не ізольований від світових тенденцій. Він пронизаний мережею зв’язків як із внутрішніми контрагентами, так і з глобальним економічним середовищем. Розвиток ринкової економіки в Україні супроводжується приєднанням до світових інтеграційних процесів, значним зменшенням рівня закритості  національного господарства. Все це зумовлює як позитивні, так і негативні наслідки. Зокрема, яскраво проявляються системні деформації, недосконалість механізмів державного регулювання агропродовольчим комплексом, які зумовлюють необхідність його модернізації та адаптації до міжнародних вимог.

В царині виробництва аграрної та харчової продукції є величезний потенціал для розвитку. Адаптація міжнародного досвіду та виконання умов Угоди про асоціацію матиме наслідком формування успішної аграрної політики, яка приведе до зміцнення позицій вітчизняного виробника сільськогосподарської продукції в Україні та на міжнародній арені.

Робота РГ АЦ АСУ з питань адаптації міжнародного досвіду в аграрній сфері  тісно пов'язана з питаннями розвитку міжнародної торгівлі, запровадженням європейської системи якості і безпечності аграрної та харчової продукції, розвитку системи ринкового нагляду в Україні.


Матеріали:


 

 

 

 

 

  • Старікова Лариса Валеріївна
  • 30 квітня 2018 р.
  • 0