Зміцнення позицій НГО у регіонах як учасників реформування системи забезпечення безпеки харчової продукції, спрямованого на подолання корупції

Зміцнення позицій НГО у регіонах як учасників реформування системи забезпечення безпеки харчової продукції, спрямованого на подолання корупції

Ідея проекту:

Проект реалізує інноваційний підхід до заохочення виробників запроваджувати сучасні стандарти безпеки і якості аграрної і харчової продукції, який полягає у тому, що інформація про вимоги законодавства надається підприємствам напередодні перевірок органами державної влади. Це дозволяє покращити ситуацію щодо обізнаності виробників з вимогами як чинного законодавства, так і нормативної бази ЄС

Новини проекту:   2019 рік    2020 рік    2021 рік

Список сертифікованих тренерів з підготовки аграрного та харчового бізнесу до державних перевірок
Тренерська мережа "Компетентність долає корупцію"
Тренінги для тренерів (в дистанційному режимі)
Методичні матеріали


Проблема, на вирішення якої спрямований проект:

Система забезпечення безпеки і якості харчової продукції нині перебуває на стадії активного реформування.

В травні 2017 почала діяти нова, суттєво модернізована редакція Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин". Центральні органи державної влади, у тому числі Міністерство аграрної політики і продовольства України та Держспоживслужба виконують роботи з гармонізації національного законодавства з законодавством ЄС, запроваджують сучасні підходи і методики перевірки безпеки продукції рослинного і тваринного походження.
Однак виробники лишаються загалом необізнаними як з вимогами оновленого законодавства, так і з нормативним актами ЄС. Вони продовжують випускати продукцію, яка, як за умовами свого виробництва, так і за характеристики продуктів, не відповідає встановленим вимогам. З одного боку такий стан справ живить корупцію – адже при перевірках набагато простіше просто відкупитися від ревізорів, аніж щось змінювати у вже налагодженому виробництві. З іншого боку, такий справ речей вправляє негативний вплив на сталість розвитку аграрного і харчового сектору, оскільки поява на ринку безпечної сертифікованої продукції і оперативна переорієнтація на неї споживача веде до масового закриття виробництв.

Необізнаність виробників уповільнює також і розвиток харчового експорту, веде до обрання хибних орієнтирів при здійсненні внутрішніх інвестицій.

Прикрим є те, що виробники неналежної продукції, які поки що успішно утримують позиції на місцевих ринках, не зацікавлені в отриманні додаткових знань. Необхідність виконання приписів законодавчо-нормативної бази, сертифікації виробничих процесів і продукції у відповідності до євроінтеграційних вимог виробники поки що сприймають в штики, сподіваючись і надалі вирішувати свої проблеми традиційним чином через підкуп посадових осіб, які здійснюють перевірки.

Для зміни ситуації потрібно знаходити ефективні шляхи підвищення свідомості виробників аграрної і харчової продукції, активізації їхніх зусиль на приведення продукції і процесів її виробництва у відповідність до вимог законодавства, у тому числі гармонізованого з законодавством ЄС.


Шляхи вирішення проблеми:

Проект передбачає інноваційний підхід до заохочення виробників запроваджувати сучасні стандарти безпеки і якості аграрної і харчової продукції, який полягає у тому, що інформація про вимоги законодавства надається підприємствам напередодні перевірок органами державної влади, коли вони є більш схильними до сприйняття такої інформації. Це дозволяє покращити ситуацію щодо обізнаності виробників з вимогами як чинного законодавства, так і нормативної бази ЄС.

Проект передбачає зміцнення позицій неурядових організацій в регіонах - місцевих галузевих бізнес-асоціацій, організацій із захисту прав споживачів, молодіжних та інших зацікавлених організацій і формування на їх базі кола тренерів, які надають інформацію виробникам про вимоги чинного законодавства, нормативної бази ЄС, міжнародних систем сертифікації продукції і виробничих процесів. Це сприяє покращенню ситуації у сфері верховенства права.

Проект передбачає формування додаткового до урядового (Інспекційний портал) інформаційного ресурсу, де підприємство може декларувати зміни в виробничих процесах та продукції на виконання норма законодавства (у тому числі дотримання принципів НАССР). Це стане прикладом зміцнення системи доброго управління.


Учасники проекту:

Проект виконується у 12 областях України

виробники харчової продукції:  240 підприємств (20 підприємств в області)
галузеві асоціації в Києві та їхні відділення в областях: 15 асоціацій
громадські організації в областях: 50 НГО (4-5 НГО в області)
посадовці Департаментів агропромислового розвитку облдержадміністрацій:  12 областей
посадовці Держспоживслужби та її регіональних відділень: 12 областей
посадовці Державної регуляторної служби 12 областей


Команда проекту


Що має бути досягнуте?

В короткостроковій перспективі буде сформоване коло громадських організацій – активних учасників реформування системи забезпечення безпеки і якості харчової продукції в регіонах та коло тренерів/кураторів, здатних вести просвіту та підтримувати зусилля підприємств, спрямовані на приведення виробничих процесів і продукції у відповідність до вимог чинного законодавства України, вимог нормативної бази ЄС, міжнародних стандартів. Також буде налагоджена комунікація громадських організацій з профільними органами державно влади в регіонах з питань з питань безпечності та якості харчової продукції.

В середньостроковій та довгостроковій перспективі реалізація проекту дозволить знизити рівень корупції при проведенні перевірок сільгосппідприємств та підприємств харчової промисловості. Буде забезпечений сталий перехід аграрної та харчової промисловості до виробництва продукції, яка відповідає вимогам національного та європейського законодавства, нормам міжнародних стандартів і кращих практик.

А також:

•  Загальнонаціональні та регіональні НГО, галузеві асоціації будуть ознайомлені з сучасними вимогами щодо безпеки і якості харчової продукції і на їх базі буде сформоване коло тренерів для роботи з підприємствами по приведенню у відповідність їх продукції і виробничих процесів до норм чинного законодавства і міжнародних норм та стандартів, в першу чергу - європейських.

•  Буде досягнута координація дій з компетентними органами державної влади – Департаментами агропромислового розвитку облдержадміністрацій , регіональними відділеннями Держспоживслужби та державної регуляторної служби, спрямована на підвищення безпеки і якості аграрної та харчової продукції.

•  Керівники та провідні фахівці низки аграрних та харчових підприємств, у тому числі малого та середнього бізнесу, отримають слушну інформацію щодо змісту вимог чинного законодавства України, нормативної бази ЄС та міжнародних стандартів до безпеки і якості харчової продукції та шляхів їх впровадження у виробничій діяльності підприємства, будуть свідомо підготовлені до перевірок

Окрім того:

•  Будуть підготовлені методичні матеріали щодо вимог чинного законодавства, нормативів ЄС, міжнародних стандартів, систем сертифікації, параметрів та процедур державного контролю, які будуть використовуватися тренерами НГО і поширюватися серед підприємств

•  Регіональні НГО та коло, сформованих на їх основі тренерів (alumni спільнота) отримають можливість надалі спілкуватися та обмінюватися досвідом, здобутим в ході роботи з підприємствами.

•  Буде опрацьована методика підтримки сталого розвитку підприємства на основі приведення його діяльності у відповідність з нормами чинного законодавства, нормативною базою ЄС та міжнародними стандартами з боку тренерів (кураторів).

•  Буде сформований додатковий до офіційного електронний ресурс Деклараційний портал, де підприємства зможуть розміщувати декларації про дотримання норм чинного законодавства, вимог нормативної бази ЄС, міжнародних стандартів.


Завдання проекту 

Що буде потім?

!! Найпершим фактором довготривалості проекту є актуальність питання дотримання норм як національного, так і міжнародного законодавства, яка з часом буд лише зростати.

!! Формування в рамках проекту і наступне розширення спільноти тренерів, здатних як готувати підприємства до перевірок з боку компетентних державних органів, так і професійно супроводжувати та методично їх підтримувати на шляху запровадження сучасних вимог до продуктів та процесів її виробництва стане запорукою успішного реформування системи забезпечення безпечності та якості продукції аграрного та харчового сектору в регіонах.

!! Розробка фінансово-економічного механізму залучення тренерів та кураторів до роботи з підприємствами в регіонах, здійснена на підготовчому етапі проекту, стане основою для неухильного розвитку підприємств і напрямі запровадження сучасних вимог до продукції і умов її виробництва.

!! Розробка і введення в експлуатацію Деклараційного порталу дозволить підприємствам оприлюднювати достовірну інформацію про дотримання норм законодавства та стандартів, тим самим знижуючи ступінь свого ризику, на основі якої складається план державних перевірок, зменшувати корупційний потенціал таких перевірок та знижувати вартість ведення бізнесу за рахунок скорочення його корупційної складової.


Капітальні надбання проекту:

•  методичні та освітні матеріали
• 
коло тренерів, об'єднаних в спільноту випускників (alumni)
• 
Деклараційний портал (як додаток до Інспекційного порталу)

  • Старікова Лариса Валеріївна
  • 27 жовтня 2019 р.
  • 0