Методичні матеріали

Методичні матеріалиМетодичні матеріали для тренерів


1.         Загальні засади державного контролю

     Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
     Нормативна база щодо державного контролю
     Методика визначення ступеню ризику
     Методика розроблення уніфікованих актів
     Масив законодавчо-нормативних актів, положення яких перевіряються Держспоживслужбою згідно уніфікованим актам


2.         Державний контроль у сфері безпеки харчової продукції

     Закон України "Про  державний  контроль  за  дотриманням законодавства  про  харчові  продукти,  корми,  побічні  продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин"
     Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів"

      Наказ Мінагрополітики № 590 від 01.10.2012 "Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)" 

3.         Вимоги законодавства ЄС

      Регламент № 2017/625 про офіційний контроль і іншу офіційну діяльність, які здійснюються з метою набуття впевненості у тому, що виконуються норми законодавства про харчові продукти і корми, санітарні норми та правила щодо здоров‘я та добробуту тварин, здоров‘я рослин та ЗЗР
      Регламент ЄС № 178/2002 про встановлення про встановлення загальних принципів і вимог законодавства про харчові продукти, створення Європейського органу з безпечності харчових продуктів і встановлення процедур у питаннях, пов’язаних із безпечністю харчових продуктівя
      Директива № 2000/29/ЄС про захисні заходи проти занесення до Співдружності організмів, які є шкідливими для рослин або рослинних продуктів, і їх розповсюдження в межах Співдружності      Регламент № 396/2005 щодо максимальних залишків пестицидів в або на харчових продуктах і кормах рослинного і тваринного походження,  Регламент № 1107/2009 стосовно розміщення на ринку засобів захисту рослин,   Директива № 2009/128/EC, яка встановлює порядок денний дій Співтовариства, спрямованих на досягнення сталого використання пестицидів
      Директива 2002/99/EC, яка встановлює правила щодо здоров'я тварин, якими потрібно керуватися при виробництві, переробці, доставці та розміщенні на ринку продуктів тваринного походження, призначених для споживання людиною, Регламент № 852/2004 про гігієну харчової продукції, Регламент № 853/2004, який встановлює спеціальні гігієнічні правила для харчових продуктів тваринного походження, Регламент № 1099/2009 щодо захисту тварин під час забою, Регламент № 470/2009, який встановлює процедури Співтовариства із встановлення межі залишків фармакологічно активних речовин в харчових продуктах тваринного походження
     Регламент ЄС 1829/2003 щодо генетично модифицікованих харчових продуктів та кормів

ПЕРЕКЛАДАЧ


4.         Тренерська майстерність

     5 принципів тренінгу для бізнесу
    Що потрібно для професійного тренера?
    Що потрібно знати для успішного навчання?
 ●    Що потрібно знати про цільову аудиторію?
    Як формувати навчальні цілі?
    Як обрати оптимальний формат навчання?
    Яким методом досягти результату?
    Як скласти програму тренінгу?
    Як впоратися з аудиторією?
 ●    10 заповідей успішного тренінгу

5.         Тренерська спільнота

     Загальні підходи до побудови мережі
     5 базових цілей об‘єднання в мережу
     Базове питання мережі
     Цільові групи мережі
     Продукти та послуги для цільових груп
     Цінності та правила мережування
     Структура мережі
     Концепція сертифікації тренерів
     Кодекс етики тренера


Матеріали для бізнесу


1. Вимоги чинного законодавства України

     Права і обов‘язки бізнесу при державних перевірках у сфері обігу продуктів харчування
     Права і обов‘язки контролерів при державних перевірках у сфері обігу продуктів харчування
     Гігієнічні вимоги до харчового виробництва
     Вимоги щодо НАССР у сфері обігу продуктів харчування
     Норми законодавства про харчові продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин, які є предметом державної перевірки
     Відповідальність за порушення законодавства про харчові продукти та корми

2. Вимоги законодавства ЄС

    Простежуваність, відповідність та відповідальність
    Контроль за здоров'ям рослин
    Контроль залишків пестицидів


3. Спільнота доброчесних виробників аграрної та харчової продукції

    Загальні підходи до побудови мережі "Доброчесний виробник"
    5 базових цілей об'єднання в мережу
    Ініціатива
    Базове питання мережі
    Цільові групи мережі
    Продукти і послуги для цільових груп
    Цінності мережування
    Правила мережування
    Управління мережею
    Концепція сертифікації бізнесу
    Кодекс етики мережі бізнесу "Доброчесний виробник"  • Старікова Лариса Валеріївна
  • 4 лютого 2020 р.
  • 0