Безпека і безпечність харчування під час і після війни

Проект "Безпека і безпечність харчування під час і після війни" реалізується ГО "Аналітичний центр АСУ" в рамках проекту «Підтримка діяльності УНП ФГС СхП у 2021-2023 рр.», який реалізує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за фінансової підтримки Європейського Союзу з 1 липня по 31 листопада 2022 року.

МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ (укр)

MONITORING REPORT (eng)Milestones проекту:


Мета проекту - з‘ясувати стан справ у сфері продовольчої безпеки (food security) та безпечності харчових продуктів (food safety) під час війни та на цій основі окреслити перспективи післявоєнного розвитку виробництва продуктів харчування в контексті євроінтеграції (Зелений курс ЄС та концепція «від лану до столу» як його частина).


Діяльність в рамках проекту:

1) Дослідження стану продовольчої безпеки та безпечності продуктів харчування під час і після війни, спрямоване на визначення впливу війни на стан ринку харчових продуктів та з‘ясування перспектив розвитку аграрного та харчового сектору на етапі післявоєнного відродження України в контексті євроінтеграції, трансформації світових продовольчих систем та посилення присутності України на світових продовольчих ринках (дослідження стосується національної економічної політики на етапі євроінтеграції і здійснюється в контексті тематичних пріоритетів РГ2 УНП СхП «Економічна інтеграція і зближення з політикою ЄС») 

2) Проведення фокус-групи для 4 регіонів (східний, північний, південний та західний регіони) на тему «Оцінка стану продовольчої безпеки та ситуації на продовольчих ринках в регіоні» за участю представників аграрного і харчового бізнесу в регіонах з метою отримання інформації для моніторингового звіту та інформування органів влади, міжнародних організацій та преси 

3) Проведення круглого столу з експертами на тему «Перспективи післявоєнного розвитку виробництва продуктів харчування в контексті євроінтеграції згідно Зеленого курсу ЄС та концепція «від лану до столу» як його частини» для пулу з 10 експертів з питань продовольчої безпеки, євроінтеграції, зеленої економіки, трансформації продовольчих систем, харчової безпеки з метою отримання інформації для моніторингового звіту та інформування органів влади, міжнародних організацій та преси 

4) Підготовка моніторингового звіту «Безпека і безпечність харчування під час і після війни» на українській та англійській мовах з його наступним поширенням серед посадових осіб органів державної влади, ЗМІ, членів УНП СхП, робочих груп УС ПГС, громадськіих активістів, експертів та фахівців, в соціальних мережах, профільних виданнях, адресна розсилка органам державної влади, міжнародним організаціям, членам робочих груп УНП СхП та УС ПГС, профільним громадським організаціям, фахівцям та активістам

5) Співпраця з профільними органами влади (Міністерство економіки України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Держпродспоживслужба України та її регіональні відділення, Рада експортерів та інвесторів при Міністерстві закордонних справ України) з метою доведення до посадових осіб органів державної влади та міжнародних організацій достовірної інформації про стан продовольчої безпеки держави та ситуацію у сфері безпечності продуктів харчування під час війни, а також забезпечення неухильного слідування євроінтеграційним вимогам та стандартам у сфері безпечності харчових продуктів на етапі післявоєнного відродження аграрного сектору та національної харчової промисловості шляхом:
- долучення до діяльності робочих груп з формування Плану відродження України (Указ Президента України від 21.04.2022 № 266/2022)
- інформування профільних органів влади листами про результати проведення фокус-групи та круглого столу за участю експертів 
- презентація моніторингового звіту на засіданнях громадських рад при центральних органах влади,
- надсилання остаточної версії моніторингового звіту українською та англійською мовою профільним органам державної влади України та міжнародним представництвам.

Очікувані результати: 

Проект сприятиме досягненню цілей СхП щодо створення стійкої, сталої та інтегрованої економіки, стійкості до змін клімату та довкілля, стратегічних цілей УНП СхП із сприяння реалізації пріоритетів СхП Україною, адвокації членства України в ЄС, утвердження УНП в якості флагмана євроінтеграції України шляхом:

 • отримання достовірної інформації про стан справ у сфері продовольчої безпеки та безпечності продуктів харчування під час війни за рахунок проведення фокус-групи в регіонах за участі представників місцевої влади, громадськості, аграрного та харчового бізнесу
 • отримання експертної оцінки від експертів - представників органів влади, фахівців ВНЗ, профільних аналітичних центрів
 • формування моніторингового аналітичного звіту на основі інформації, отриманої під час проведення фокус-групи та круглого столу 
 • поширення інформації про стан справ у сфері продовольчої безпеки під час війни та перспектив забезпечення безпечності продуктів харчування на етапі вступу України до ЄС

Від реалізації проекту:

 • представники профільних органів влади отримають достовірну інформацію для формування і реалізації політики у сфері продовольчої безпеки і безпечності продуктів харчування;
 • аграрний та харчовий бізнес отримає орієнтири для відновлення виробничої діяльності та прискореної інтеграції до європейських і світових ринків; 
 • спільнота споживачів харчових продуктів отримає інформацію про вплив війни на стан продовольчої безпеки держави та безпечності харчових продуктів, дізнається про перспективи наповнення вітчизняних ринків харчовими продуктами відповідно до вимог безпечності, прийнятих в ЄС;
 • представники профільних міжнародних організацій отримають достовірну інформацію англійською мовою для оцінки втрат аграрного та харчового сектору під час війни та для надання допомоги на етапі післявоєнного відродження економіки України на євроінтеграційних принципах.

 • Старікова Лариса Валеріївна
 • 4 липня 2022 р.
 • 0