Підтримка мережі активістів у сфері безпечності харчових продуктів в Україні

Проект «Підтримка мережі активістів безпеки харчових продуктів в Україні» спрямований на посилення спроможності спільноти професійних тренерів з безпеки харчових продуктів, зібраних під егідою мережі KДK. Ця мета досягається шляхом підвищення спроможності ГО АЦ АСУ як підтримувача професійної тренерської мережі КДК (www.kdk.net.ua) та надання членам мережі можливості справитися з спричиненими війною викликами шляхом підготовки до збереження міцних економічних позицій після війни. 

Проект прагне до забезпечення сталості спільноти тренерів з харчової безпеки, які є членами професійної тренерської мережі. А це, в свою чергу, надасть вигоди для аграрного та харчового бізнесу під час післявоєнного відновлення. І зрештою забезпечить впровадження політики зеленої економіки, забезпечення продовольчої безпеки та безпечності харчових продуктів профільними державними установами, міжнародними організаціями та євроінтеграційною спільнотою України, зосередженою на платформах УНП СхП та УС ПГС.


Проект реалізується завдяки підтримці Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (FSTP) для його членів і фінансується Європейським Союзом у рамках підтримки громадянського суспільства в регіоні.

Форум громадянського суспільства Східного партнерства підтримує проекти своїх членів, які сприяють досягненню місії та цілей Форуму. Гранти доступні для організацій громадянського суспільства з країн Східного партнерства та ЄС. Ключові сфери підтримки – демократія та права людини, економічна інтеграція, навколишнє середовище та енергетика, контакти між людьми, соціальна та трудова політика.


Здобутки проекту:


Мета проекту: зміцнити основні кадрові ресурси мережі тренерів KДK та ГО АЦ АСУ як її підтримувача шляхом надання психологічної підтримки членам мережі під час війни та забезпечення їх міцних економічних позицій після закінчення війни.

Заходи проекту:

Напрям #1 підтримка членів мережі шляхом надання психологічної допомоги: 

 • опитування членів мережі тренерів щодо поточних психологічних проблем
 • розробка плану тренінгів за результатами опитування
 • проведення тренінгів щодо психологічної підтримки членів тренерської мережі
 • індивідуальні консультації для учасників мережі КДК 

            Результат: отримання психологічної допомоги та ознайомлення з основами психологічної культури підвищить здатність тренерів справлятися зі стресом, викликаним військовими діями, втратою звичного способу життя, приміщень і робочих місць і дозволить зберегти міцні економічні позиції в майбутньому.

            Наслідки: збільшення частки ринку членів мережі KДK, позитивні відгуки від харчового бізнесу за результатами тренінгу, поширення рекомендацій серед операторів ринку харчових продуктів скористатися послугами тренерів та консультантів мережі KDK.

Напрям #2 - забезпечення сильних економічних позицій членів тренерської мережі КДК після закінчення війни

 • зустрічі учасників проекту для постановки та затвердження завдань, формування робочих груп та авторських колективів як підрозділів мережі КДК для проведення заходів щодо посилення мережі КДК та кластеру FairFood-Ukraine
 • розробка концепції "Школи харчової безпеки, Food Safety School" як проекту мережі KDK
 • розробка та проведення першого тренінгу для аграрного бізнесу Школи харчової безпеки
 • залучення операторів малого та середнього харчового бізнесу до участі в кластері FairFood-Ukraine
 • розробка та проведення тренінгу для операторів малого та середнього харчового бізнесу щодо приєднання до кластеру FairFood-Ukraine
 • просування мережі КДК та кластеру FairFood-Україна
 • посилення зв'язків з державними органами
 • інформування державних органів про результати виконання
 • посилення зв'язків з партнерами з ЄС
 • розробка англомовної версії застосунків www.kdk.net.ua, www.ffu.net.ua
 • стратегічна сесія щодо подальшого розвитку мережі КДК та кластеру FairFood-Україна
 • розробка проекту з подальшого розвитку кластеру FairFood-Ukraine як консорціуму в мережі КДК
 • проекту

           Результат #2: надання членам мережі KДK ​​шансу зробити свій внесок у розвиток мережі KДK ​​і кластеру доброчесних операторів ринку харчових продуктів FairFood-Ukraine як простору для надання тренінгових та консультаційних послуг зменшить стрес, спричинений професійною та економічною невизначеністю, та сприятиме майбутній економічній стабільності мережі тренерів та окремих її членів.

           Наслідки:  зростання інтенсивності використання можливостей мережі KДK ​​фахівцями з харчової безпеки, покращення спілкування між учасниками мережі KДK, зростання кількості пропозицій щодо проведення тренінгів та надання консультацій, розміщених на маркетплейсі кластеру Fair-Food.


 • Старікова Лариса Валеріївна
 • 16 січня 2023 р.
 • 0