Дебати в регіонах щодо розвитку сільських територій в контексті Угоди про асоціацію (стандарти для продукції, фітосанітарне благополуччя, запровадження інновацій)

Проект впроваджується за сприяння Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках проекту «Громадська синергія» під егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС

Презентація проекту на зборах у фонді "Відродження" 13 лютого 2018 року  
Керівник проекту Юлія Алексеєва, +38 050 933 86 44, Е-mail: ac.agrouu.euro@gmail.com
Інформація про команду проекту
Матеріали дебатів  
Дороговкази сформовані в результаті дебатів щодо розвитку сільських територій в контексті Угоди про асоціацію (стандарти для продукції, фітосанітарне благополуччя, запровадження інновацій)    
Партнери проекту


 

      


Програма дебатів в регіонах

Реєстрація на дебати в регіонах 


Дебати в регіонах:


Заключна прес-конференція  

Виступи команди проекту на радіо АгроFM:


Презентації до дебатів:


Запрошення до дебатів: 

Обласна аудиторія :  

Сільска аудиторія :  

Міська аудиторія : 

Виробники :  


Базові аналітичні нотатки:

Обговорення базових аналітичних нотаток в колі учасників РГ3 УС ПГС та РГ2 ПГС СхП


Звернення до цільових аудиторій проекту:

Обласна аудиторія :  ! до керівників департаментів агропромислового розвитку облдержадміністрацій,   ! до голів аграрних комісій обласних рад,  ! до обласних організацій роботодавців АПК, ! до підприємств - членів Аграрного союзу України 

Сільска аудиторія :  ! до керівництва об'єднаної територіальної громади,  ! до керівництва сільського району,   ! до сільського голови 

Міська аудиторія :  ! до міського голови,  ! до голови селища  

Виробники :  ! до сільгоспвиробників,  ! до виробника харчових продуктів 


Інформація про проект

Мета проекту: Надати детальну інформацію про зміст Глав 17, 3, 4, 9 Угоди про асоціацію "Україна-ЄС" лідерам аграрної галузі і місцевого самоврядування, представникам інших цільових груп на місцях і в результаті діалогу з ключових питань імплементації положень означених вище глав сформувати коло дієвих, поінформованих прихильників євроінтеграційних процесів на місцях як кадровий ресурс імплементації Угоди про асоціацію "Україна-ЄС" та реалізації узгодженої національної політики у сфері сільського господарства та розвитку територій. 

Проблема, на вирішення якої спрямовано проект: Українська політика і законодавство у сфері сільського господарства та розвитку територій лишаються досить далекими від європейської політики та практики і потребують більш активного наближення, зокрема, в частині покращення конкурентоспроможності сільськогосподарської галузі, сприяння інноваціям, заохочення політики якості сільськогосподарської продукції у сферах стандартів продукції, вимог щодо виробництва та схем якості, покращання умов для інвестування. Переважна більшість гравців, яких безпосередньо торкається імплементація відповідних положень Угоди про асоціацію "Україна-ЄС", лишаються необізнаними. Широкий діалог на місцях щодо розвитку політики у сфері сільського господарства і розвитку територій на виконання зобов‘язань Угоди про асоціацію не ведеться.  

Попередні спроби вирішення наявної проблеми:  Аграрна політика в Україні лишається не просто не наближеною до відповідної політики ЄС, але й здебільшого взагалі не визначеною. Базовий політичний документ "Єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки", розроблений у 2014 році, містив положення щодо покращання бізнес-клімату, формування агропромислових ланцюгів доданої вартості, сільського розвитку, торговельної політики, захисту довкілля, розвитку науки та дорадчих послуг. Однак він не був належним чином сприйнятий галузевою спільнотою, у тому числі за рахунок того, що при її опрацюванні широкий діалог з профільною спільнотою не вівся, а ключові гравці галузі та кваліфіковані експерти лишились осторонь в процесі розробки документу. В якості політичного дороговказу згадана Стратегія 2020 не була прийнята навіть профільним Міністерством аграрної політики і продовольства України. Натомість більшого значення свого часу набула ініціатива міністра Тараса Кутового "Стратегія аграрного сектору "3+5", яка, зокрема, містила положення про розвиток сільських територій, безпечність і якість продукції. Передбачалося, що розвиток аграрної політики у відповідних напрямках буде узгоджений з положення Угоди про асоціацію "Україна-ЄС". Однак з відставкою Тараса Кутового з посади міністра виконання програми "3+5" було фактично припинене.

Наприкінці літа 2017 року серед галузевої спільноти велась дискусія щодо проекту іншого програмного документу – Концепції розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки. Однак в тексті цього документу не були ні згадані положення Угоди про асоціацію "Україна-ЄС", ні вказано на необхідність наближення політик у сфері сільського господарства та розвитку територій. Документ був сприйнятий громадськістю більше як формальність, яка надає підстави для розподілу коштів дотації аграрному сектору, передбаченої у проекті бюджету 2018 року на рівні 6,3 млрд. грн., з яких 1 млрд. планується спрямувати на підтримку фермерських господарств. На даний момент Концепція розвитку фермерських господарств не погоджена Кабінетом Міністрів України і не введена в дію розпорядчим актом органів виконавчої влади.

Також існує низка регіональних (обласних) програм розвитку АПК. За своєю тематикою частина програм відповідає пріоритетам, встановленим Главою 17 Угоди про асоціацію "Україна-ЄС". Однак питання про те, наскільки в цих програмах враховані положення Глав 3, 4, 9 Угоди про асоціацію "Україна-ЄС" та наскільки механізми реалізації політик у сфері сільського господарства та розвитку територій наближені до європейської практики, лишається відкритим.

З іншого боку, у сфері підтримки малого та середнього сільгоспвиробника та сталого регіонального розвитку сьогодні працюють декілька програм міжнародної технічної допомоги. Зокрема, програма DOBRE зосереджена на розбудові дієвих механізмів місцевого самоврядування в рамках об‘єднаних територіальних громад, формуванні та імплементації місцевих стратегічних планів, розбудову інфраструктури для сільгоспвиробника на місцях. Програма U-LEAD з Європою спрямована на розвиток системи надання адміністративних послуг на місцях. Проект "Агросільрозвиток" зосереджений, більшою мірою, на наданні безпосередньої матеріальної підтримки малим господарствам, аніж на підтримці розвитку галузевих політик і їх наближення до політик ЄС. Діяльність програм, які підтримуються донорами в Україні,  відбувається у руслі виконання Угоди про асоціацію "Україна-ЄС", однак відчутного акценту на імплементації положень Глав 17, 3, 4, 9 при цьому не робиться.

Попередній досвід Аналітичного центру Аграрного союзу України: Свого часу, в 2014 році, на запит заступника Голови Адміністрації Президента України Дмитра Шимківа щодо ініціатив громадських організацій у сфері реалізації політики реформ Аналітичний центр Аграрного союзу України сформував своє бачення участі у реалізації політики реформ під назвою "5+2+1". Тоді ж була активізована діяльність низки робочих груп, спрямованих на реалізацію політики реформ, у тому числі в контексті імплементації Угоди про асоціацію "Україна-ЄС". Зокрема, в діяльності Робочих груп із сталого розвитку територій і розвитку кооперації на селі враховуються положення Глави 17 "Сільське господарство та розвиток сільських територій" Угоди про асоціацію, в діяльності Робочих груп з розвитку саморегулювання в аграрному секторі та з розвитку національної системи якості аграрної та харчової продукції – положення Глави 3 "Технічне регулювання" та Глави 4 "Санітарні та фіто санітарні заходи", в діяльності Робочих груп з інноваційного розвитку аграрного сектору та розвитку ринку готових рішень для аграрного бізнесу – Глави 9 "Інтелектуальна власність".

В травні 2017 року ГО "Аналітичний центр Аграрного союзу України" став членом РГ3 ПГС "Економічна співпраця, зона вільної торгівлі, транскордонне співробітництво" Платформи громадянського суспільства. У жовтні 2017 року також була подана заявка щодо участі в Робочій групі 2 "Економічна інтеграція і узгодження з політикою ЄС" Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

Останніми подіями, спрямованими на вирішення проблеми покращання конкурентоспроможності сільськогосподарської галузі, сприяння інноваціям, заохочення політики якості сільськогосподарської продукції у сферах стандартів продукції, вимог щодо виробництва та схем якості, покращання умов для інвестування були:
- організація слухань за участю ключових посадовців Держспоживслужби (23 серпня 2017) щодо участі громадськості в реалізації державної політики забезпечення безпечності і якості продукції;
- поширення інформації про результати діяльності профільних робочих груп Аналітичного центру під час роботи щорічного семінару Аграрного союзу України (2-10 вересня 2017).

За результатами слухань, які проводилися в Інституті громадського здоров‘я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ під егідою РГ3 ПГС, був складений протокол, в якому, зокрема, передбачається більш тісна взаємодія з громадськістю в питаннях імплементації положень Угоди про асоціацію "Україна-ЄС" із розвитку сучасної системи технічного регулювання та забезпечення безпечності продукції вітчизняного виробника і захисту споживача. Під час щорічного семінару Аграрного союзу обговорювалось широке коло практичних питань щодо розвитку територій, покращання конкурентоспроможності сільгоспвиробників малого та середнього розміру за рахунок запровадження інновацій, обговорювалися відповідні економічні механізми, надавалася інформація про відповідні положення Угоди про асоціацію "Україна-ЄС". Зрештою було з‘ясовано, що широка аудиторія сільгоспвиробників, які є становим хребтом як національної економіки (виробляють 80% сільгосппродукції, яка експортується), так і розвитку територій (несуть основне ресурсне навантаження щодо розвитку соціальної інфраструктури на місцях) практично не знайомі з положення Угоди про асоціацію і не розуміють яким чином їх стосуються євроінтеграційні процеси.


Цільові аудиторії проекту:

1) Депутати обласних рад
2) Сільські голови та інші керівники органів місцевого самоврядування
3) Керівники середніх та малих сільгосппідприємств та фермерських господарств
4) Представники сільської інтелігенції


План реалізації проекту

1-й етап (підготовка до діалогу в регіонах):

- аналітичні завдання:  * підготовка базових аналітичних нотаток про зміст глав 3.4.9 УА, їх звязок з положеннями глави 17 УА та про завдання цільових аудиторій з точки зору запровадження норм УА у життя, * обговорення базової аналітичної нотатки в колі учасників РГ3 ПГС та РГ2 ПГС СхП, * редакція базової аналітичної нотатки з урахуванням зауважень і пропозицій учасників РГ3 ПГС та РГ2 ПГС СхП та представників цільових аудиторій

- організаційні завдання:  * складання списку представників цільових аудиторій, * організація попереднього спілкування з представниками цільових аудиторій

2-й етап (проведення публічного діалогу в регіонах):

-  Львівська, Волинська, Рівненська, Тернопільська,  Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська області

-  Хмельницька, Вінницька, Житомирська області

-  Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська області

-  Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська області

-  Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області

-  Луганська та Донецька області

3-й етап (підведення підсумків):  

- аналітичні завдання: * підготовка аналітичної нотатки за результатами діалогу в регіонах,

- організаційні завдання: * презентація фінальної аналітичної нотатки в колі учасників РГ3 ПГС та РГ2 ПГС СхП, * презентація аналітичної нотатки і ЗМІ 


Що дасть реалізація проекту:

В короткостроковій перспективі:  будуть активізовані профільні регіональні спільноти на комплексне виконання умов Глав 17, 3, 4, 9 Угоди про асоціацію "Україна-ЄС". А саме: надана інформація сприятиме тому, що при складанні регіональних програм розвитку депутатами обласних рад (24 області), місцевих програм розвитку територіальних громад (120 територіальних громад з 614, біля 20%), при плануванні напрямів інвестування ресурсів сільгосппідприємствами (300 сільгосппідприємств – регіональних лідерів) будуть враховуватися євроінтеграційні пріоритети. Тим самим буде забезпечено реалізацію політики у сфері сільського господарства і розвитку територій в контексті положень Угоди про асоціацію.

В довгостроковій перспективі:  буде сформована група лідерів регіонального євроінтеграційного розвитку (до 500 осіб). В довгостроковій перспективі вони зможуть стати "центрами кристалізації", навколо яких формуватиметься коло прихильників євроінтеграційних цінностей і відбуватиметься реальна імплементація положень Глав 3, 4, 9, 17 Угоди про асоціацію "Україна-ЄС" в ході самоврядної діяльності регіонів, територіальних громад, поточного господарювання сільгосппідприємств. Тим самим буде забезпеченість незворотність ринкових і демократичних реформ в Україні.

 

  • Старікова Лариса Валеріївна
  • 4 лютого 2018 р.
  • 0