Проект Міжнарнодного фонду "Відродження"

Проект Міжнарнодного фонду "Відродження"

Дебати в регіонах щодо розвитку сільських територій в контексті Угоди про асоціацію (стандарти для продукції, фітосанітарне благополуччя, запровадження інновацій)


 

Прикріплені файли та додаткові матеріали

Презентація проекту 13 лютого 2018 на зборах у фонді "Відродження"

Мета проекту

Надати детальну інформацію про зміст Глав 17, 3, 4, 9 Угоди про асоціацію "Україна-ЄС" лідерам аграрної галузі і місцевого самоврядування, представникам інших цільових груп на місцях і в результаті діалогу з ключових питань імплементації положень означених вище глав сформувати коло дієвих, поінформованих прихильників євроінтеграційних процесів на місцях як кадровий ресурс імплементації Угоди про асоціацію "Україна-ЄС" та реалізації узгодженої національної політики у сфері сільського господарства та розвитку територій. 

Цільова аудиторія проекту 

  • Депутати обласних рад
  • Сільські голови та інші керівники органів місцевого самоврядування
  • Керівники середніх та малих сільгосппідприємств та фермерських господарств
  • Представники сільської інтелігенції

Актуальність проекту

Імплементація Угоди про асоціацію "Україна-ЄС" і наближення політик України і ЄС у сфері сільського господарства і розвитку територій суттєво стримується через необізнаність широких верств населення на місцях, у тому числі депутатського корпусу обласних рад, посадовців органів місцевого самоврядування, лідерів економічного розвитку як з самим текстом Угоди про асоціацію, так і з внутрішніми зв‘язками між нормами цього документу. Ведення діалогу на регіональному рівні за участю експертів на основі попереднього дослідження стану поінформованості і зацікавленості цільової аудиторії є вкрай необхідним для спрямування розвитку бізнесу і територій в євроінтеграційне русло.

Досвід залучення до вирішення проблеми

Свого часу, в 2014 році, на запит заступника Голови Адміністрації Президента України Дмитра Шимківа щодо ініціатив громадських організацій у сфері реалізації політики реформ Аналітичний центр Аграрного союзу України сформував своє бачення участі у реалізації політики реформ під назвою "5+2+1". Тоді ж була активізована діяльність низки робочих груп, спрямованих на реалізацію політики реформ, у тому числі в контексті імплементації Угоди про асоціацію "Україна-ЄС". Зокрема, в діяльності Робочих груп із сталого розвитку територій і розвитку кооперації на селі враховуються положення Глави 17 "Сільське господарство та розвиток сільських територій" Угоди про асоціацію, в діяльності Робочих груп з розвитку саморегулювання в аграрному секторі та з розвитку національної системи якості аграрної та харчової продукції – положення Глави 3 "Технічне регулювання" та Глави 4 "Санітарні та фіто санітарні заходи", в діяльності Робочих груп з інноваційного розвитку аграрного сектору та розвитку ринку готових рішень для аграрного бізнесу – Глави 9 "Інтелектуальна власність".

В травні 2017 року ГО "Аналітичний центр Аграрного союзу України" став членом РГ3 ПГС "Економічна співпраця, зона вільної торгівлі, транскордонне співробітництво" Платформи громадянського суспільства. У жовтні 2017 року також була подана заявка щодо участі в Робочій групі 2 "Економічна інтеграція і узгодження з політикою ЄС" Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

Останніми подіями, спрямованими на вирішення проблеми покращання конкурентоспроможності сільськогосподарської галузі, сприяння інноваціям, заохочення політики якості сільськогосподарської продукції у сферах стандартів продукції, вимог щодо виробництва та схем якості, покращання умов для інвестування були:
- організація слухань за участю ключових посадовців Держспоживслужби (23 серпня 2017) щодо участі громадськості в реалізації державної політики забезпечення безпечності і якості продукції;
- поширення інформації про результати діяльності профільних робочих груп Аналітичного центру під час роботи щорічного семінару Аграрного союзу України (2-10 вересня 2017).

За результатами слухань, які проводилися в Інституті громадського здоров‘я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ під егідою РГ3 ПГС, був складений протокол, в якому, зокрема, передбачається більш тісна взаємодія з громадськістю в питаннях імплементації положень Угоди про асоціацію "Україна-ЄС" із розвитку сучасної системи технічного регулювання та забезпечення безпечності продукції вітчизняного виробника і захисту споживача. Під час щорічного семінару Аграрного союзу обговорювалось широке коло практичних питань щодо розвитку територій, покращання конкурентоспроможності сільгоспвиробників малого та середнього розміру за рахунок запровадження інновацій, обговорювалися відповідні економічні механізми, надавалася інформація про відповідні положення Угоди про асоціацію "Україна-ЄС". Зрештою було з‘ясовано, що широка аудиторія сільгоспвиробників, які є становим хребтом як національної економіки (виробляють 80% сільгосппродукції, яка експортується), так і розвитку територій (несуть основне ресурсне навантаження щодо розвитку соціальної інфраструктури на місцях) практично не знайомі з положення Угоди про асоціацію і не розуміють яким чином їх стосуються євроінтеграційні процеси.

План реалізації проекту 

Етап 1. Підготовка до діалогу в регіонах:

1.1. Підготовка базової аналітичної нотатки і презентації про зміст Глав 17, 3, 4, 9 Угоди про асоціацію "Україна-ЄС" 

1.2. Обговорення базової аналітичної нотатки в колі учасників РГ3 ПГС та РГ2 ПГСхП

1.3. Формування списку профільних депутатів обласних рад (24 області), профільних депутатів сільських рад (3-5 рад в кожній області), керівників сільгосппідприємств (5-10 районів в кожній області),  тезаурусу для з‘ясування ступеню обізнаності і напрямів зацікавленості представників цільових аудиторій, попередня комунікація 

1.4.  Підготовка аналітичної нотатка за результатами попередньої комунікації з представниками цільових груп, складання планів публічних діалогів на основі отриманої інформації

Етап 2.  Організація і проведення діалогу в регіонах:

2.1. Проведення публічного діалогу для цільових груп Львівської, Волинської, Рівненської, Тернопільської,  Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської областей (місце проведення - Львів).  Складання аналітичної нотатки за результатами діалогу.

2.2. Проведення публічного діалогу для цільових груп Хмельницької, Вінницької, Житомирської областей (місце проведення - Вінниця).  Складання аналітичної нотатки за результатами діалогу.

2.3. Проведення публічного діалогу для цільових груп Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської областей (місце проведення - Харків).  Складання аналітичної нотатки за результатами діалогу.

2.4. Проведення публічного діалогу для цільових груп Черкаської, Полтавської, Дніпропетровської областей (місце проведення - Дніпро).  Складання аналітичної нотатки за результатами діалогу.

2.5. Проведення публічного діалогу для цільових груп Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької областей (місце проведення - Одеса).  Складання аналітичної нотатки за результатами діалогу.

2.6. Проведення публічного діалогу для цільових груп Луганської та Донецької областей (місце проведення - Краматорськ).  Складання аналітичної нотатки за результатами діалогу.

Етап 3.   Опрацювання результатів діалогу в регіонах:

3.1.  Підготовка аналітичної нотатки за результатами діалогу в регіонах.

3.2.  Презентація аналітичної нотатки в колі учасників РГ2, РГ3 і РГ6 Платформи громадянського суспільства та в колі учасників РГ1 і РГ2 Платформи громадянського суспільства Східного партнерства 

3.3.  Презентація аналітичної нотатки в ЗМІ

Результати реалізації проекту 

В короткостроковій перспективі проект дозволить активізувати профільні регіональні спільноти на комплексне виконання умов Глав 17, 3, 4, 9 Угоди про асоціацію "Україна-ЄС". А саме: надана інформація сприятиме тому, що при складанні регіональних програм розвитку депутатами обласних рад (24 області), місцевих програм розвитку територіальних громад (120 територіальних громад з 614, біля 20%), при плануванні напрямів інвестування ресурсів сільгосппідприємствами (300 сільгосппідприємств – регіональних лідерів) будуть враховуватися євроінтеграційні пріоритети. Тим самим буде забезпечено реалізацію політики у сфері сільського господарства і розвитку територій в контексті положень Угоди про асоціацію.

В довгостроковій перспективі проект дозволить сформувати групу лідерів регіонального євроінтеграційного розвитку (до 500 осіб). В довгостроковій перспективі вони зможуть стати "центрами кристалізації", навколо яких формуватиметься коло прихильників євроінтеграційних цінностей і відбуватиметься реальна імплементація положень Глав 3, 4, 9, 17 Угоди про асоціацію "Україна-ЄС" в ході самоврядної діяльності регіонів, територіальних громад, поточного господарювання сільгосппідприємств. Тим самим буде забезпеченість незворотність ринкових і демократичних реформ в Україні.
 

 
 

 

 

  • Старікова Лариса Валеріївна
  • 4 лютого 2018 р.
  • 0